වික්‍රමපාණ්ඩ්‍ය මහරජතුමා


පොළොන්නරුව සොළීන් යටතට පත්වී රටේ ස්වාධීනත්වය උදෙසා රෝහණ වාසීන් විමුක්ති අරගලයට පෙළ ගැසීගෙන එන කාලයෙහි වික්‍රමපාණ්ඩ්‍ය නම් කුමාරයෙක් දුලූදුපතට ගොස් රැකවරණය ලැබ සිටියේය.ඔහු කාගේ කවරෙකුදැයි පැහැදිළි නැතත් මුලින් දුටු මහාලානකිත්ති රජුගේ පුතෙකුයැයි විශ්වාස කෙරෙයි.මේ යුගයේ සොළීන්ගේ ප්‍රහාර වරින් වර රෝහණ දේශයට එල්ල වූ බැවින්ද මෙහි රාජකුමාරවරුන්ගේ ආරක්ෂෘව සහතික නොවූ බැවින්ද,ඔවුහු වෙන වෙනම දේශවලට සැඟවී යන්නට ඇත.වික්‍රමපාණ්ඩ්‍ය කුමරුද එබදු අයෙක් විය යුතුය.ඔහු මුලින් සඳහන් කළ අන්දමට මහාලානකිත්ති රජුගේ පුත්‍රෙයකු නම්,සිය පියා තම පුත්‍රයා ආරක්ෂාව පිණිස විදේශයකට යැව්වා විය හැකිය.කෙසේ නමුත් දිවයිනෙහි තත්ත්වට ඔහුට දැනගන්නට ලැබුණි.එබැවින් හෙතෙම මෙහි පැමිණ රාජ්‍යයට පත් වූයේය.වික්‍රමපාණ්ඩ්‍ය රජුගේ මධ්‍යස්ථානය වූයේ කාලතිත්ථ නම් පෙදෙසයි.මේ ගැන මතභේද තිබේ.සමහරුන් එය කළුතර යැයි සලකන අතර සමහරු කල්තොට හැටියටද ගනිති.ඔහුට රෝහණය පාලනය කළහැකි වූයේ වර්ෂයක් පමණ කාලයකි.ජගත්පාල නම් කුමාරයෙක් ඔහු මරණයට පත් කළේය.

මේ රජතුමාල ගැන වැඩිය නැහැ.අපි ගියා බුදුසරණයි!

Advertisements