සොත්තිසේන මහ රජතුමා


සොත්තිසේන මහ රජ රජකම හිමිකම් නොවූ අයෙකි මහානාම රජුගෙන් පසු පවුලේ ඇති වූ අර්බුද නිසා රජුගේ ද්‍රවිඩ බිසවගේ කුසින් උපන් සොත්තිසේන නම් කුමාරයෙක් රජ පදවියට පත් විය මේ අතර රජුගේ අග මෙහෙසියට උපන් දියණිය සංඝා නම් වූවාය නිතී්‍යානුකූලව ඇයට රජ පදවිය හිමි විය යුතු වුවද සොත්තිසේන ඊට පළමු සිහසුන ඩැහැ ගත්තේය වහා ක්‍රියාත්මක වූ සංඝා රජ වූ දිනම සොත්තිසේන මරවා ඇයගේ සැමියා වූ ඡත්තග්‍රාඑට රජ පදවිය භාර දී ඇත සෙන් ගොත් රජු වශයෙන් දක්වන්නේ ද සොත්තිසෙන රජුය අභයනාග කුමරුද ඉන්දියාවෙන් කුලී හමුදා ගෙන්වා ගැනීමෙන් පසු සමහර රජවරු ද්‍රවිඩ කාන්තාවන් සිය භාර්යාවන් වශයෙන් පවා ගත් බව වංශ කථා කියයි අකාලයේ මිය ගිය සොත්තිසේන රජුගේ රාජ්‍ය කාල එක් දිනකටත් අඩුය

එනේ අනිච්චං මෙහෙමත් අවාසනාවන්ත රජ කෙනෙක් තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු හොදේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s