ඡත්තගාහක රජතුමා


සොත්තිසේන රජු මරණයට පත් කළ සංඝා කුමරිය සිය සැමියාට රජකම පැවැරුවාය ඒ බු.ව.972 දීය ඡත්තගාහක ලම්බකර්ණ වංශිකයෙකු වූ අතර ඔහුගේ නම තිස්ස නම් විය මේ තැනැත්තා මහානාම රජුගේ ඡත්තගාහක නිලය දැරූ නිසා ඡත්තග්‍රහක ලෙසද සමහරු ඡන්තග්‍රාහක ජන්තු ලෙස දක්වන බවද සදහන්ය මේ අනුව ජන්තු යනු ඔහුගේ නාමයක් බැව් සමහරු සලකති රජුගේ බෑණා වීම හැර ඔහුට රජකමට උරුමයක් නොවීය ඒ කාලයේ රාජ්‍යයේ වැදගත් නිලයක් දැරීමත් රජුගේ දියණියගේ ස්වාමි පුරෂයා ලෙසත් රජ පවුලේ කටයුතුවලදී ඔහුටද කිසියම් බලයක් හිමිවන්න ඇත මොහු කරන ලද සේවා ගැන සදහනක් නොමැති අතර මහා වංශ දක්වන්නේ වැවක් කරවීම පමණි ඡත්තගාහක රජුට සිහසුන දැරීමට හැකි වූයේ වසරක් පමණි මිත්තසේන නැමති ද්‍රවිඩයෙකු විසින් ඔහු මරා දමා සිහසුන පැහැර ගත් බැව් සදහන්ය

තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු හොදේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s