බුජ්ජනාග හෙවත් චූලනාග මහ රජතුමා


කණිට්ඨ තිස්සගේ වැඩිමහළු කුමරු චූලනාග පිය රජගෙන් පසු සිහසුන හිමි කර ගත්තේය එහෙත් ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය සමය වැදගත්කම වංශ කථාකරුවන්ට දැනී නොමැති අතර වංශ කථාවල සුළු සදහනක් පමණක් මේ රජු පිළිබඳව දක්වා ඇත රාජාවලිය දක්වන්නේ සුළු නා හෙවත් චූලනාග යනුවෙනි එහෙත් දක්ෂිණ ථූප මළුවේ තිබී හමුවූ සෙල්ලිපියක් ඇතුළු තවත් සෙල්ලිපි දෙකකින් පමණ මේ රජු විසින් කරන ලද පූජා එම සෙල්ලිපිද ඊට පසු රජ පැමිණි සිරිනාග රජු විසින් කරවන ලද බවයි කෙසේ වුවත් දක්ෂිණ ථූපයේ සෙල්ලිපිය පරිදි එම ථූපය වෙනුවෙන් විශාල කුඹුරු වැව් හා කහවණු ආදී පූජාවෙන් ඔහු විසින් කර තිබේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s