සීවලී මහ රැජිණ


චූලාභය රජුගේ අභාවයෙන් පසුව සීවලී කුමරිය සිහසුනට පත් වූ අතර ඇය චූලාභයගේ නැගණිය වශයෙන් සමහරු කරුණු දක්වති ආමණ්ඩ ගාමිණී රජුගේ සොහොයුරියක් වශයෙන්ද ඉතිහාසයට එක් වී ඇති ඇයගේ රාජ්‍ය කාලය සාර මාසයක් පමණි ආමණ්ඩ ගාමිණී රජුගේ සොහොයුරියකගේ පුත්‍රයෙකු එනම් බෑනා කෙනෙකු වූ ඉළනාග සීවලී රැජින සිහසුනෙන් නෙරපා පාලන බලය හිමිකර ගත් බැව් ඓතිහාසික විස්තරවල සටහන් වේ බු.ව.576 දී ඉලනාග රජුගේ රාජ්‍ය සමය ආරම්භ විය

තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s