මහල්ලක නාග මහ රජතුමා


ගජබා රජු‍ගේ වසර 22 රාජ්‍ය පාලන සමයෙන් පසු ඔහුගේ සෙනෙවි වශයෙන් ක්‍රියා කළ මහල්ලක නාග කුමරු සිහසුන ලබා ගත් බව සදහන්ය ඒ බුද්ධ වර්ධ 673 දීය මහා වංශයට අනුව විස්තර සදහන් කරන විචාරකයින් ඔහු වසභ රජුගේ මුණුබුරා බැව් පවසති

විහාර සතක් මේ රජු විසින් කරවන ලද බව සදහන් වුවද ඒ පිළිබඳ තොරතුරු සනාථ කර ගැනෟම අපහසු වී ඇති බැව් ඉතිහාසඥයෝ දක්වති

ඔහුගේ සේවාවන් පිළිබඳව මහා වංශයේ එතරම් විස්තර නොවූවත් ඒ කාලය තුළ දේශීය වශයෙන් හෝ විදේශීය වශයෙන් එතරම් අර්බුදකාරී ත්ත්වයක් පැවති බවත් නොපෙනේ එසේම නොයෙක් පෙදෙස්වල දුවයින පුරාම පාහේ ඔහුගේ සෙල්ලිපිද එයට සාක්ෂි දරයි

මේ රජුගේ රාජ්‍ය කාලය වසර හයක්වූ අතර එම කාලය තුළ විහාරාරාමවලට කරන ලද පුද පූජා පිළිබඳව විශේෂයෙන් සදහන් වේ තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s