මහාසිව රජතුමා


උත්තිය රජුගෙන් අනතුරුව බු.ව.286 දී පැමිණි මහා සිව කුමරු උත්තිය රජුගේ සොහොයුරෙකි මේ රජු ගැන මහාවංසයේ සදහන් වන්නේ ඉතා සුළු විස්තරයෙකි එහෙත් දස වසක් රජකම් කළ මේ රජු පිළිබද තොරතුරු යථා පරිදි ලේඛන ගත වී නොමැත

මිහිදු හිමි සමග වැඩි ධර්ම දූත කණ්ඩායම් භද්දසාල තෙරුන් කෙරෙහි පැහැදී සිටි මේ රජු නගරංගන නම් විහාරයක් කරවා තෙරුන්ට පිදූ බැව් කියවේ තවද මහියංගණ අසල ධිලංගල නම් වූ ස්ථානයේ පිහිටි ලෙන් ලිපි දෙකක සිව නැමැති පාලකයෙකු ගැන සදහන් වේ මේ රජු මහාවංශයේ දැක්වෙන සිව රජු වශයෙන් සමහරු කරුණු දක්වා සිටිති

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s