ක්‍රි.ව.1638 දී උඩරට ඇතිවූ ගිවිසුම


ගොඩාක් කාලෙකින් තමයි පරිගණකය ළග වාඩිවුණේ මුලින් හිතුන පෝස්ට් එකක් දාන්න මට හිතුන මේ පාර වෙනස් දෙයක් දාන්න මේක නම් ඉතිහාසය ඉගෙන කාටත් උපකාර වේවි එය තමයි දෙවන රාජසිංහ රජු තමන් හීන දැක හිටපු පෘතුගීසීන් පලවා හැරීම සාර්ථක කරගැනීම සඳහා ලන්දේසීන් සමඟ ඇතිවූ ගිවිසුමය මෙම ගිවිසුම නිසා රජතුමාගේ හීනය සාර්ථක වූවත් පසුව ලන්දේසීන් බලකොටු බාරදුන්නේ නැත එම නිසා රජතුමා ලන්දේසීන්ට විරුද්ධව කටයුතු කළේය ලන්දේසීන් පෘතුගීසීන්ට වඩා ප්‍රබල රණශූරයෝ වූහ ඉතිහාසයේ ඉගුරු දී මිරිස් ගත් එකම රජතුමා ලෙස දෙවන රාජසිංහ රජු නම් කර හැක මටත් අමතක වුණා කියන්නේ ආවෙ ගිවිසුම ගැන තාම රජු ගැන නේ කතා කළේ මෙන්න ගිවිසුම හෙළයේ ඉතිහාසයෙන්

  • පෘතුගීසීන් පලවා හැරීම සඳහා ලන්දේසීන් දෙවන රාජසිංහ රජුට උදව් දිය යුතුය
  • යුද්ධය සඳහා යන සියලු වියදම් රජු විසින් දැරිය යුතුය
  • වියදමු ගෙවූ පසු ලන්දේසීන් බලකොටු රජුට යළි ලබා දිය යුතුය
  • ලන්දේසීන්ට වරායන්ද වෙළදාමේ තනි අයිතියද ලබා දිය යුතුය

ලන්දේසීන් පෘතුගීසීන් මෙරටින් පලවා හැරියත් එය සඳහා ගිය මුදල් රජු ගෙවූවත් ලන්දේසීන් බලකොටු රජුට ලබා දුන්නේ නැත යුද්ධය නිකං කර ගෙන රටක් අල්ල ගත්ත හැටි දැනුත් මේ වගේ සිංහලයෝ වන අප මේ වගේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ජීවිතය ජය ගනිමු තවත් ලිපියක් සමගින් හමුවෙමු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s