හෙළයේ සේන සලමෙවන් රජතුමා


පොඩ්ඩක් අහල නැහැ වගේ නේ මෙම රජුනම් පොඩ්ඩක් සාහිත්‍ය පැත්තට නැඹුරු කෙනෙක් පොත් වලින් හොයා ගත්තේ ඕන වෙයි කියලා දැම්මේ ක්‍රි.ව. 831-851 අතර කාලය තුළ රජ කළ සලමෙවන් රජ සිංහල භාෂාව පිළිබඳව මනා පරිවයක් ඇත්තේක් විය සිංහල පද්‍යකරණය පිළිබඳව ලියවී ඇති සියබස්ලකර නම් සුව්ශේෂ උපදෙස් ග්‍රන්ථය සලමෙවන් රජ විසින් ලියන ලද්දක්ය නව වන සියවස් මුල් භාගයේ ලියවී ඇති සියබස්ලකර කාව්‍ය නිර්මාණකරණයෙහි යෙදෙන ආධුනිකයන්ට ගුරු හරුකම් දීමට සකසන වූවකි දණ්ඩින්ගේ කාව්‍යදර්ශනය සියබස්ලස්කරට ගුරු වී තිබේ එහෙත් සලමෙවන් රජු සිංහල පාඨකයාට තේරුම් ගැනීමට පහසුවන පරිදි සරල භාෂා රටාවකින් සියබස්ලස්කර රචනා කර තිබීම එතුමාගේ සිංහල භාෂාව පළිබඳව තිබූ මනා අව‍බෝධය ප්‍රකට කරන්නෙකි කොහොමද හෙදයිනේ මොනවහරි ලියල යන්න ඔයාලටමයි ලියුවේ අද පෝය නිසා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s