හෙළයේ සද්ධාතිස්ස


දුටුගැමුණු රජතුමාගේ පුත්‍රයා වූ සාලිය කුමාරයාය සැඩොල් රෑමතියක් වූ අහෝකමාලා සරණ කරගත් බැවින් රජ්‍ය උරුමය පැතුවේ නැත එබැවින් තිස්ස කුමරාට සිහසුන උරුම විය එතුමා අධික ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වූ බැවින් සද්ධාතිස්ස යන නමින් ප්‍රකට විය එතුමා රජවීමෙන් අනතුරුව තම සොහොයවුරු දුටුගැමුණු රජුගේ උපදෙස් අනුව රැවැනුවැලි සෑය වැඩ ඉතිරි වැඩ නිම කළේය නවමහල් ප්‍රසාදයක්ද වූ ලෝවාමහාපාය පහනකින් ගිනිගැනීම නිසා සද්ධාතිස්ස රජුට එය යළිත් ගෙඩ නැගීමට සිදු විය එතුමා එය මහල් හතකින් යුක්තව ඉදිකරවීය එහි වටිනාකම නහවණු අනූලක්ෂයක් බව මහාවංශයෙහි දක්වා ඇත සද්ධාතිස්ස රජුගේ රාජ්‍ය කාලය වසර දහඅටකි ඒ කාලය තුළදී එහු බුදුසසුනේ චිරස්තියටත් සංඝ සමාජයේ ප්‍රගතියටත් අපමණ මෙහෙයක් ඉටු කළ බව පෙනේ දක්ෂිනගිරි විහාරය, කල්ලක ලෙන , කුළුම්වාල විහාරය ,පෙතඟවැලි විහාරය , වෙලග වැටිය , දුඹුල් වෑ තිස් විහාරය,මාතු විහාරය ආදියස දිගාවැව දක්වා යොදුනක් යොදුනක් පාසා විහාර කරවීය දිගාවැව ප්‍රදේශයේ සෑයක් කරවීමද එතුමාගේ විශෙෂ ශාසනික කටයුත්තකි එම සෑය වසා එළීමට සත්රුවන් ඇවුණු සැටුටයක්ද කරවන ලදී සුවාස දහසක් ධර්මස්කන්ධයන්ට  සුවාස දහසක් පුජාද කරවීය හෙළයේ ඉතිහාසයෙන් නැවත හමුවෙම්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s