සීතාවක රාජධානිය


මේ රාජධානියත් ලංකාවේ තිබූ සුළු රාජධානියක් හැබැයි ‍මෙහි රජකළ මායාදුන්නේ හා ඔහුගේ පුත් ටිකිරි කුමරු රට එක්සේසත් කිරීමට උත්සාහ ගත්තද ඔවුන්ට එය කළ නොහැකි විය.එහෙත් මොවුන් දෙදෙනා එකතු වී සීතාවක රාජධානිය ප්‍රධාන රාජධානියක් බවට පත් කළේය.හෙත් මොවුන් දෙදෙනාගේ අභාවයත් සමග සීතාවකද අභාවයට පත් විය.කියවලම බලන්නකෝ

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

මායාදුන්නේ

ක්‍රි.ව.1551-1581

1 වන රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1581-1593

රාජසූරිය

ක්‍රි.ව.1593

Advertisements

One thought on “සීතාවක රාජධානිය

  1. මේ උත්සාහය මම ඉතා අගයමි.පාසැල් දරුවන් ටවත ටමය ඉතා අගනේය – චන්දන ප්‍රදීප් (ඉතිහාසය ගුරුතුමා -සීලවිමල ද්විතීයක විද්‍යාලය)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s