මහනුවර රාජධානිය


මේ රාජධානිය තමයි ලංකාවේ බිහිවූ අවසාන රාජධානිය.මේ කාලයේදී බොහෝ අරගල සිදුවී තිබේ.මේ අවධියේ රට රජකළ බොහෝ රජවරු නායක්කාර් රජවරු විය.කියවලම බලන්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

නිකිපිටියේ බණ්ඩාර

ක්‍රි.ව.1593

1 වන විමලධර්මසූරිය

ක්‍රි.ව.1593-1604

Click here to see post

සෙනරත්

ක්‍රි.ව.1604-1635

Click here to see post

2 වන රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1635-1687

Click here to see post

2 වන විමලධර්මසූරිය

ක්‍රි.ව.1687-1707

නරේන්ද්‍රසිංහ

ක්‍රි.ව.1707-1739

ශ්‍රී විජය රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1739-1747

කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1747-1782

රාජාධි රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1782-1798

ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ

ක්‍රි.ව.1798-1815

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s