බෙරමිණිපාය රාජධානිය


මේ රාජධානිය ලංකාවේ අනුරාධපුර යුගයේ අග භාගයේ බිහිවුණු සුළු රාජධානියක් මෙහි රජවරු රජකළේ එක්කෙනයි බලා රසවිදින්නකෝ

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

2 වන දප්පුල

ක්‍රි.ව.815-831

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s