දැදිගම රාජධානිය


මේ රාජධානියනම් ලංකාවේ තිබූ සුළු රාජධානියක් කියන්න තරන්නම් දෙයක් නැහැ.රජවරු එක්කෙනයි රජකරල තියෙන්නේ.සමහරවිට මෙය බොහෝ දුෂ්කර වෙන්න ඇති.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

4 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රි.ව.1341-1351

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s