දඹදෙණිය රාජධානිය


මේ රාජධානියත් ලංකාවේ රජවංශයේ අග භාගයේ බිහිවූ එකක්.මේ රාජධානියේ වැඩිය රජවරු රජකරලානම් නැත.ඒ අනුව මෙය සුළු රාජධානියක් කියල අපිට නම් කළ හැකිය.බලල රස විදින්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

කාලිංග විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1215-1232

3 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1232-1236

Click here to see post

2 වන පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1236-1270

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s