තම්මැන්නාව රාජධානිය


මේක ලංකාවේ තිබිච්ච ප්‍රධාන රාජධානියක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක තමයි පුරාවිද්‍යා ශාක්ෂිවලට අනුව ලංකාවේ මුලින්ම බිහිවූ රාජධානිය ලෙස නම් ලබන්නේ.කියවල බලන්නකෝ

    රජතුමා

 රාජ්‍ය වකවානුව

 පෝස්ටුව බලන්න

විජය කුමරු

ක්‍රි.පූ.543-505

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s