ගම්පොල රාජධානිය


මේ රාජධානියනම් ලංකාවේ බිහිවූ ප්‍රධාන රාජධානියක්. වැඩි කලක් නම් පැවතිලා නැහැ.රජවරුත් වැඩිය රජකරල නැහැ.කියවලම බලන්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

5 වන පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1344-1359

Click here to see post

3 වන වික්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1359-1374

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s