කළුතර රාජධානිය


මේ රාජධානියත් ලංකාවේ දකුණු ඉන්දියානු යටත් විජිත සමයේ බිහිවුණු රාජධානියක්.හැබැයි වැඩිය රජවරු නෑ.කියවලම බලන්නකෝ

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

විකුම්පඩි

ක්‍රි.ව.1042-1043

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s