කතරගම රාජධානිය


මේ රාජධානිය බිහිවූයේ දකුණු ඉන්දියානු ආක්‍රමණය මහා විජයබාහු කුමාරයා පරදවා රට එක්සේසත් කිරීමට පෙරය.මේ රාජධානියේ වැඩිය රජවරු රජකරල නැහැ.කියවලම බලන්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

කේශධාතු කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.1054-1055

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s