උපතිස්සපුර රාජධානිය


මේ රාජධානියත් සුළු රාජධානියක් හැබැයි තම්මැන්නාව රාජධානියට වඩා රජවරු රජකළ බව පෙනේ.කියවල බලන්නකෝ

  රජතුමා

 රාජ්‍ය වකවානුව

 පෝස්ටුව බලන්න

1 වන උපතිස්ස

ක්‍රි.පූ.505-504

පඩුවස්දෙවි

ක්‍රි.පූ.504-474

Click here to see post

අභය

ක්‍රි.පූ.474-454

තිස්ස

ක්‍රි.පූ.454-437

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s